GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Geld voor scholen die statushouders opleiden tot docent

woensdag 16 augustus 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Vanaf 15 augustus kunnen middelbare scholen in Nederland 10.000 euro subsidie krijgen voor het opleiden en begeleiden van een statushouder die als docent aan de slag gaat. Doel van deze regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het verkleinen van de stap naar het onderwijs voor statushouders die potentie hebben om in Nederland voor de klas te staan. Dit draagt bij aan het tegengaan van het lerarentekort en biedt deze nieuwkomers perspectief op de arbeidsmarkt.

Sinds enkele jaren zijn er in Nederland verschillende ondersteuningsprogramma’s om statushouders aan het werk te laten gaan als docent in het voortgezet onderwijs en hen hiermee toekomstperspectief te bieden. Om deze statushouders te helpen is er nu een subsidieregeling beschikbaar waar scholen gebruik van kunnen maken.

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs): ‘’Een statushouder die als docent aan de slag gaat, levert een win-win situatie op. Dit betekent een baan voor iemand die nieuw is in ons land en helpt het lerarentekort tegen te gaan. Met deze regeling geven we scholen een financieel steuntje in de rug voor de opleidings- en begeleidingskosten die hiermee gepaard gaan. Iedereen die kan en wil lesgeven hebben we keihard nodig.’’

De subsidieregeling staat open voor statushouders waarvan hun buitenlandse lesbevoegdheid of buitenlandse getuigschrift Engelse taal, Franse taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of techniek minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger-onderwijsdiploma.

Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar in deze subsidieregeling. Het bevoegd gezag kan subsidie aanvragen van 15 augustus tot 15 september 2023. Lees meer over de voorwaarden van de subsidie en het aanvraagportaal op de website van DUS-I >>