GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Inschrijven als onderwijsregio in oprichting?

donderdag 31 augustus 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Wat is een onderwijsregio in oprichting?
Als ‘onderwijsregio in oprichting’ werken schoolbesturen (met hun scholen, lerarenopleidingen, vak- en beroepsorganisaties en gemeenten) nauw samen. Met meer slagkracht en samenhang kan gewerkt worden aan voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel die met plezier werken in het onderwijs. Personeel dat goed is opgeleid, die hun vak bijhouden en zich verder kunnen ontwikkelen.

Als je kiest voor een onderwijsregio in oprichting sorteer je als regio voor op de toekomstige (gunstige) ontwikkelingen rond de inrichting van de onderwijsregio’s. Je kan vanaf het najaar van 2024 gebruik maken van een landelijk dekkend netwerk en voordelen. Zo kan de regio gebruikmaken van, een regionale arbeidsmarktinfrastructuur en landelijke kennis, middelen en ondersteuning. Inmiddels is al een groep van 27 onderwijsregio’s aan de slag, ‘de voorlopers’. Deze voorlopers zijn nu aan de slag met de lerende aanpak (leren voor Nederland, leren met elkaar en leren in de regio). Zij vervullen een voortrekkersrol binnen de lerende aanpak en leveren een bijdrage aan het monitoringsonderzoek. Zij delen hun ervaringen in landelijke en regionale kennissessies.  

Hoe kan ik mijn regio aanmelden als onderwijsregio in oprichting? 
Om als onderwijsregio’s in oprichting aan de slag te gaan, kan een beknopt plan van aanpak worden aangeleverd bij de Realisatie-Eenheid. Het nieuwsbericht met alle informatie wordt gepubliceerd op www.aanpaklerarentekort.nl.
Noot redactie: Inmiddels is de subsidieregeling Onderwijsregio's gepubliceerd, zie Nieuws