GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Onderwijsregio's

Inleiding

De samenwerking in de aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en RAP-regio’s wordt in een stapsgewijs proces samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s. De onderwijsregio’s zijn een uitwerking van het Werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'. Onderdeel van dit werkplan is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio's.

Schoolbesturen, vakbonden en beroepsgroep, lerarenopleidingen, gemeenten en andere partijen nemen in de onderwijsregio verantwoordelijkheid voor een goed werkende regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren vanuit een lerende aanpak op regionaal en landelijk niveau. De onderwijsregio’s formuleren een gezamenlijke aanpak die bijdraagt aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio.

Onderwijsregio’s
In schooljaar 2023-2024 zijn 27 voorlopers gestart in een lerende aanpak. In oktober 2023 hebben nog 2 onderwijsregio’s in oprichting zich gemeld. Ze maken plannen met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel.

Om de onderwijsregio’s te ondersteunen bij het maken van de beweging is de Realisatie-Eenheid ingericht. De Realisatie-Eenheid is een organisatie vanuit het ministerie van OCW. Meer informatie vindt u via de website www.aanpaklerarentekort.nl