GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Meer verzuim door stress

woensdag 3 april 2024 | Veilig en vitaal werken

In 2023 werd bijna een kwart van al het verzuim in Nederland veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten. Ten opzichte van 2022 steeg in 2023 het langdurig verzuim (langer dan zes weken) door stressgerelateerde klachten met 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

In het onderwijs, het openbaar bestuur en de gezondheidszorg is het verzuim door stressgerelateerde klachten het hoogst, ongeveer twee keer zo hoog als in de bouw, waar meer fysieke klachten worden gemeld.

De presentatie van deze cijfers valt samen met die van een advies van het RIVM en TNO aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aanvullend beleid te ontwikkelen om stress op het werk te voorkomen. Het RIVM en TNO hebben in kaart gebracht welke ontwikkelingen de komende twintig jaar invloed hebben op de ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) van werkenden in Nederland.

In het rapport worden acht ontwikkelingen genoemd die naar verwachting meer stress op de werkvloer veroorzaken.
Ontwikkelingen die min of meer direct van invloed zijn op de beroepsbevolking: vergrijzing, de combinatie van werk en mantelzorg, tekorten op de arbeidsmarkt en flexibele contracten.
Ook het werk verandert: werken voor online platforms zoals Uber of Thuisbezorgd, artificiële intelligentie, hybride werken en ervaren prestatiedruk.

        

Figuur 1

De ontwikkelingen beïnvloeden verschillende aspecten van het ‘Conceptuele model’. Dit model is het TNO werkdruk model.

Hoe een en ander precies uitpakt, is nog niet duidelijk. Veel ontwikkelingen zijn onzeker en hangen ook nog eens met elkaar samen. Ze kunnen elkaar versterken, versnellen of juist afzwakken. Om uitval door werkstress zo veel mogelijk te voorkomen is het volgens de onderzoekers belangrijk om PSA vanuit verschillende beleidsterreinen tegelijk te bekijken.

Download het rapport >>

Bronnen:

Bekijk ook eens het dossier Werkdruk en werkstress op onze website.