GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuw tijdvak Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

dinsdag 28 maart 2023 | Veilig en vitaal werken

De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) wordt verruimd naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek. Er komt een extra tijdvak waarin ook individuele werkgevers subsidie kunnen aanvragen en waarin het drempelbedrag wordt verlaagd.

MDIEU
Met de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ondersteunt de overheid sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor vervroegd uittreden voor werknemers met een zwaar beroep voor wie doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden.

Evaluatie
Uit de evaluatie van de eerste twee tijdvakken van de regeling blijkt dat de huidige regeling slechts 40-45% van de werkgelegenheid in Nederland bereikt. Door de regeling open te stellen voor individuele arbeidsorganisaties en het drempelbedrag te verlagen hoopt de overheid een groter bereik te realiseren.

Voorwaarden
Gedurende het extra tijdvak, dat loopt van 1 september 2023 9.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur, kunnen individuele arbeidsorganisaties subsidie aanvragen. Er moet voor minimaal € 75.000 subsidie worden aangevraagd door een werkgever. Voorheen was dit minimaal € 125.000. De eigen bijdrage in de kosten voor duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding blijft bestaan. Werkgevers moeten voor een regeling betreffende duurzame inzetbaarheid een eigen bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten betalen en voor vervroegd uittreding geldt een eigen bijdrage van 75%. Voor dit tijdvak geldt een subsidieplafond van € 82,5 miljoen.

Een individuele arbeidsorganisatie kan dus een aanvraag indienen voor subsidie. De definitie van individuele arbeidsorganisatie wijzigt echter niet. Daaronder wordt nog steeds verstaan: “een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007, waarin door werknemers arbeid wordt verricht”. Indien een individuele arbeidsorganisatie een aanvraag voor subsidie wil doen is een bedrijfsanalyse vereist net zoals dat een sectoranalyse vereist is bij een aanvraag namens de sector. Ook moet een activiteitenplan worden opgesteld. Dat activiteitenplan dient om inzicht te geven in de knelpunten die worden ervaren binnen het bedrijf rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. De subsidie voor de (vereiste) bedrijfsanalyse wordt toegekend in de vorm van een forfaitaire vergoeding (deze bedraagt momenteel € 20.000,- waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd). Het daarna aan te vragen subsidiebedrag voor het op de bedrijfsanalyse gebaseerde activiteitenplan moet, zoals reeds vermeld, minimaal € 75.000,- bedragen (waarvan een gedeelte uit een eigen bijdrage bestaat). De stukken moeten worden opgesteld met betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordiging.

Let op
De regeling ligt op het moment van schrijven van dit artikel nog voor ter internetconsultatie. Mogelijk wijzigt de regeling dus nog.

Sectoranalyse-VO als verkenning op een MDIEU-subsidie
In het voortgezet onderwijs (vo) hebben sociale partners – als onderdeel van de MDIEU-subsidie - gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een sectoranalyse naar duurzame inzetbaarheid uit te voeren.
Deze sectoranalyse uit juli 2021 heeft als doel inzicht te bieden in de meerjarige opgave van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken in het vo alsmede mogelijke knelpunten bij de oudere medewerkers die moeite hebben om de (gestegen) AOW-leeftijd te bereiken, zichtbaar te maken. De sectoranalyse geeft handvatten voor gericht beleid op verschillende groepen werkenden in het vo. Tot nu toe hebben sociale partners nog geen vervolg gegeven aan de opgestelde sectoranalyse duurzame inzetbaarheid.

• Lees hier meer over duurzame inzetbaarheid en het Pensioenakkoord>>