GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Praatplaat jouwveiligeschool.nl maakt veiligheid bespreekbaar

dinsdag 18 juni 2024 | Veilig en vitaal werken

Wat kunt u doen als u, uw collega of uw leerling zich onveilig voelt? De recent verschenen praatplaat jouwveiligeschool.nl van het ministerie van OCW biedt handvatten om in gesprek te gaan en advies te geven wanneer iemand zich onveilig voelt.

Schoolveiligheidsbeleid
Scholen zijn wettelijk verplicht om beleid te voeren gericht op sociale veiligheid en het voorkomen van (seksuele) intimidatie, racisme, agressie en geweld. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor het personeel. Samen met de medezeggenschapsraad stelt de school een schoolveiligheidsplan op. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de CAO VO. In de Arbocatalogus-VO staat waar het schoolveiligheidsbeleid minimaal aan moet voldoen.

Stichting School & Veiligheid
Op de website van de Stichting School & Veiligheid vindt u specifieke informatie over het bevorderen van een sociaal veilig klimaat voor leerlingen.