GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Subsidie zij-instroom: subsidiebedrag verhoogd

donderdag 12 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie voor zij-instromers verhoogd van € 20.000 naar € 25.000 per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. De looptijd van de regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026.

Het subsidiebedrag wordt verhoogd omdat uit onderzoek naar de kosten van zij-instroom blijkt dat de kosten die schoolbesturen en mbo-instellingen maken aanzienlijk hoger zijn dan het huidige subsidiebedrag. Daarom is er voor besturen nog een behoorlijke financiële drempel om een zij-instromer aan te nemen. Door de verhoging van het bedrag zullen naar verwachting meer schoolbesturen en mbo-instellingen een zij-instromer in dienst nemen.

Meer informatie over de subsidie voor zij-instromers vindt u op de website van DUO, in de subsidieregeling en in de gewijzigde subsidieregeling.

Zie voor meer informatie ook het dossier Zij-instroom op de website van Voion.