GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Subsidie zij-instroom

Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Per 1 september 2017 is de regeling subsidie zij-instroom verruimd.
De zij-instroomregeling is opengesteld voor iedereen die niet de juiste bevoegdheid heeft voor de sector of het vak dat ze (gaan) geven. Daarmee is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een overstap te maken van het vo naar het po, van het po naar een vo tweedegraadsopleiding en van mbo naar vo of po.
Daarnaast is het mogelijk om binnen de vo-sector een andere bevoegdheid te halen. Het gaat daarbij om een nieuwe bevoegdheid voor een ander vak of graad (dus van tweedegraads naar eerstegraads). Dit geldt voor alle vakken, dus zowel voor tekortvakken als niet-tekortvakken.

Als voorwaarde geldt wel dat de zij-instromer een baan als leraar heeft in het onderwijs. De bepaling dat de subsidie zij-instroom pas aangevraagd kan worden op het moment dat met het traject is gestart, dus na het succesvol doorlopen van het geschiktheidsonderzoek, blijft van kracht.

De leraar mag in de twee jaar voor het zij-instroomtraject, ingeschreven hebben gestaan op een lerarenopleiding. Voorwaarde is dat de leraar het diploma heeft gehaald. De zij-instroomregeling geldt niet voor mensen die na twee jaar studie op de lerarenopleiding, de laatste twee jaar via zij-instroom willen afmaken.

Op de website van DUO vindt u meer informatie over de zij-instroomregeling en kunt u subsidie aanvragen.

nieuws