GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Subsidieregeling onderwijsregio’s 2025

maandag 17 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsregio’s kunnen voor 2025 subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. Dat kan via de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s, die het ministerie van OCW op 10 juni heeft gepubliceerd.

Deze regeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om in 2025 te zorgen voor voldoende goed opgeleid onderwijspersoneel binnen de onderwijsregio’s. Hiervoor is in totaal ruim 152 miljoen euro beschikbaar. De regeling is een vervolg van de regeling Onderwijsregio’s uit 2024.

Anders dan in 2024 en eerdere jaren is er voor 2025 alleen de mogelijkheid om als onderwijsregio subsidie aan te vragen en niet meer apart voor RAP-regio’s en/of voor partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook is in deze regeling 50% van de prestatiebox (SHRM)-middelen voor het voortgezet onderwijs toegevoegd. De resterende 50% gaat in 2025 wel direct naar de scholen. Dat betekent dat vo-besturen in hun onderwijsregio het gesprek moeten aangaan op welke manier deze middelen ingezet worden voor de versterking van het strategisch personeelsbeleid. 

Aanvragen
Een penvoerder kan subsidie aanvragen namens de deelnemende partijen van de onderwijsregio. Aanvragen is mogelijk van 17 juni 9:00 uur tot en met 15 oktober 16:00 uur.

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is meer informatie te vinden over deze regeling en kunt u de subsidie aanvragen.