VOION Haganum 2144

Publicaties

De Staat van de lerarenopleider

woensdag 11 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020
Uitgave: Velon, Vereniging Lerarenopleiders Nederland
Publicatiedatum: november 2020

Lerarenopleiders dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn betrokken bij de opleiding, bege­leiding en professionalisering van alle leraren die werkzaam zijn in basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Met De Staat van de Lerarenopleider wilt Velon de schijnwerpers zetten op het beroep van lerarenopleider. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal vragen: Wie zijn lerarenopleiders? Welke rollen vervullen lerarenopleiders? Hoe wordt iemand lerarenoplei­der? Hoe ontwikkelen lerarenopleiders zich? Welke kwaliteiten hebben lerarenopleiders? Welke ontwikkelin­gen in de nabije toekomst zijn relevant voor lerarenopleiders? De verschillende hoofdstukken in deze publica­tie geven antwoord op deze vragen en laten vooral zien dat het lerarenopleidersberoep sterk in beweging is.

Er wordt een beeld gegeven van een dynamisch beroep dat zich sterk ontwikkelt. Dit komt ook tot uiting in de portretten van lerarenopleiders die zijn opgenomen tussen de hoofdstukken door. Deze portretten laten zien dat de diversiteit binnen de beroepsgroep groot is en dat lerarenopleiders steeds meer rollen krijgen.

Het doel is dat De Staat van de Lerarenopleider een bijdrage levert aan het gesprek binnen ministeries, sectorraden, lerarenopleidingen en tussen lerarenopleiders onderling over de beroepsgroep lerarenopleiders en aanzet tot de verdere ontwikkeling van het beroep ‘leraar’.