VOION Haganum 2144

Publicaties

Eindrapport Uitstroom vo naar lerarenopleidingen

dinsdag 5 juli 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar uitstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen
In opdracht van:
 het ministerie van OCW
Uitgevoerd door: ResearchNed
Datum onderzoeksrapport: mei 2022

Het ministerie van OCW is het opgevallen dat er soms flinke verschillen zijn tussen vo-scholen wat betreft de uitstroom van leerlingen naar een pabo of een tweedegraads lerarenopleiding in het hbo. Als scholen met weinig uitstroom naar een lerarenopleiding die uitstroom zouden kunnen vergroten, dan zou dat bijdragen aan de oplossing van het lerarentekort.

Dit onderzoek naar de doorstroom van vo-scholieren naar lerarenopleidingen levert tips en aanbevelingen op voor iedereen die zich binnen lerarenopleidingen, scholen en regio’s op het lerarentekort richt.

Verschillen tussen scholen bij de uitstroom naar lerarenopleidingen
Uit dit onderzoek blijkt dat er flinke verschillen zijn tussen scholen wat betreft de uitstroom van leerlingen naar lerarenopleidingen in het hbo. Gemiddeld kiest 7,6 procent van de havisten per school voor een lerarenopleiding. Het aandeel varieert op verschillende scholen tussen 0 en bijna 23 procent en zijn blijvend over meerdere jaren. De 15 procent sterkst aanleverende scholen leveren naar verhouding bijna vier keer meer studenten aan lerarenopleidingen dan de 15 procent minst aanleverende scholen.

Conclusie en aanbevelingen
Dit onderzoek laat zien dat de uitstroom naar de lerarenopleidingen samenhangt met een goede, tijdige en met name persoonlijke studiekeuzevoorlichting.

Tips die van invloed kunnen zijn op een keuze voor een lerarenopleiding zijn o.a.:

  • Organiseer voor leerlingen zoveel mogelijk positieve ervaringen met onderwijs en lesgeven.
  • Een persoonlijke en vertrouwelijke band tussen leraar en leerling hebben impact.
  • Laat leerlingen zelf hun mentor kiezen.
  • Ben als leraar bewust van de impact die feedback kan hebben op leerlingen (of potentiële collega’s).
  • Betrek oud-leerlingen bij studiekeuzevoorlichting en het stage/werkplek proces.
  • Zet vaker interesse- en competentietests in.
  • Weet als lerarenopleiding waar jouw studenten vandaag komen.

Lees het volledige eindrapport of download de factsheet >>