GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Hbo-lerarenopleiding

De hbo-lerarenopleidingen bieden lerarenopleidingen aan op tweedegraads en eerstegraads niveau. Met 190 hbo-bacheloropleidingen vormen de tweedegraads lerarenopleidingen de grootste subsector in de sector Onderwijs. Uitgesplitst naar voltijd- en deeltijdvarianten zijn er 383 opleidingsvarianten.

De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master zijn bedoeld voor leraren die na hun tweedegraads bevoegdheid een eerstegraads bevoegdheid willen halen. Er zijn 44 eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master. Het grootste deel is gericht op talen (18 opleidingen). Verder zijn 14 opleidingen gericht op maatschappijvakken en 12 op exacte vakken. Deze eerstegraads lerarenopleidingen worden in deeltijd- en/of voltijd aangeboden.

Lerarenopleiding Techniek
De vier tweedegraadsopleidingen voor leraren in technische vakken van Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Windesheim bundelen hun krachten in het Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs (ECPB). Het ECPB richt zich in eerste instantie op het opleiden van docenten voor technisch beroepsonderwijs door middel van een flexibel, landelijk afgestemd portfolio dat het spectrum van Associate degree tot masteropleiding omvat. Het ECPB is een netwerkorganisatie met landelijke dekking.

Bekijk meer informatie over ECPB: Expertise Centrum Professionalisering Beroepsonderwijs >>

Flexibilisering lerarenopleiding
Om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken heeft het ministerie een bestuursakkoord gesloten met de hogescholen en universiteiten. Onder de naam Leraren voor morgen werken de hogescholen aan de uitvoering. Landelijke werkgroepen met vertegenwoordigers uit de lerarenopleidingen bereiden de uitvoering voor en klankbordgroepen denken met hen mee. Zo zijn er nu afspraken gemaakt over een landelijke evc-procedure en regionale allianties gevormd tussen de lerarenopleidingen.

nieuws