VOION Haganum 2144

Publicaties

Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie

woensdag 19 april 2017 | Veilig en vitaal werken

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
In opdracht van: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Publicatiedatum februari 2017

Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit en overlast, vergt voortdurende inspanning en afstemming. Daarom werken scholen en politie hierin vaak al samen. Om deze samenwerking te ondersteunen en bevorderen, heeft de Nationale Politie het belang van een vast contactpersoon neergelegd in de notitie Politie en veiligheid: visie en ambitie.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde samen met de Nationale Politie en Stichting School & Veiligheid een gespreksleidraad voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) in het po, vo en mbo en de wijkagent met een schooltaak. Deze leidraad is een concreet handvat om samen het gesprek aan te gaan en praktische afspraken te maken over de veiligheidsthema’s die actueel zijn binnen de school.

Bekijk ook de Gespreksleidraad 'Samen voor een veilige school' op de website van Schoolenveiligheid.nl >>

De gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’ is bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) in het po, vo of mbo en de wijkagent met een schooltaak. Doel is de samenwerking tussen hen te ondersteunen en te bevorderen.