VOION Haganum 2144

Publicaties

Hybride docent: een andere kijk op leraren

dinsdag 30 mei 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar het hybride werken
Uitgevoerd door: Hybride Docent
Datum: mei 2017

Dit onderzoek wijst uit dat veel getalenteerde en gemotiveerde mensen hun kennis willen delen met de jongere generatie. Als hoogopgeleiden de kans krijgen om in combinatie met hun huidige of een andere baan op een school te werken zegt 1 op de 5 voor de klas te willen staan. Daarnaast werkt 1 op de 8 leraren in het voortgezet onderwijs op dit moment op eigen initiatief al hybride en heeft 2 op de 3 leraren daar interesse in. Hybride werken kan daarmee een oplossing voor het lerarentekort bieden. 

Interessant werk belangrijker dan hoog salaris
Docenten die op dit moment hybride werken doen dit voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkeling die zij daarmee ervaren. Een veel kleiner deel noemt financieel rondkomen als drijfveer om een onderwijsbaan te combineren met ander werk. Volgens hybride docenten maakt het combineren van werk het lesgeven aantrekkelijk. Bovendien ervaren zij meer loopbaanmogelijkheden.

Over Hybride Docent
Hybride Docent zet zich in voor een andere kijk op leraren. Hybride Docent is een initiatief van voormalig hybride docenten Marius Bilkes en Kees van der Velden, in samenwerking met Platform Bèta Techniek en ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk voor meer informatie op www.hybridedocent.nl. U vindt hier ook de onderzoeksverantwoording.