VOION Haganum 2144

Publicaties

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

donderdag 10 september 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen
Uitgevoerd door: Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek, de Hogeschool van Amsterdam, ICLON (Universiteit Leiden) en de Universiteit van Amsterdam.
Datum: augustus 2020.

Het is in het belang van studenten, lerarenopleidingen, het werkveld en de maatschappij om aankomende studenten te helpen om tot een goede en kansrijke studiekeuze te komen. Oriënterende activiteiten geven kandidaten inzicht in wat hen te wachten staat als zij gaan studeren en hoe dat zich verhoudt tot hun kwaliteiten, ambities en waarden. Lerarenopleidingen gebruiken voor hun intake een grote verscheidenheid aan instrumenten, waaronder motivatievragenlijsten, vaardigheidstests, groepsdiscussies en presentaties door aankomende studenten.

Doel van het onderzoek​
Tussen januari 2016 en zomer 2020 heeft een consortium van onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar wat de relatie is tussen intakeprocedures en studiesucces en geschiktheid voor het beroep van leraar. Dit onderzoek is tot stand gekomen door het gebruik van data bij een selectie van opleidingen: drie pabo’s, acht tweedegraadsopleidingen en twee universitaire lerarenopleidingen.

Inzichten van het onderzoek

  1. studenten volgen het niet-bindende (negatieve) studieadvies vaak niet op;
  2. de onderzochte opleidingen baseren hun studieadvies vooral op de (beter meetbare) academische vaardigheden;
  3. het studieadvies heeft vooral voorspellende waarde ten aanzien van het succes dat studenten hebben, namelijk in studieuitval en het behalen van studiepunten voor theorievakken. Er is weinig voorspellende waarde voor het behalen van de stage, oftewel voor het succes in het beroep als leraar;
  4. studenten hebben over het algemeen dikwijls verkeerde verwachtingen van hun opleiding en beroep. De studiekeuzecheck zou hierin meer ondersteuning kunnen bieden dan nu het geval is.

De intakeprocedures van lerarenopleidingen zijn slechts een van de factoren die een rol spelen bij het keuzeproces van aankomende studenten. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om intakeprocedures meer systematisch te focussen op het ondersteunen van het proces van zelfselectie bij studenten.

Bekijk de infographic: kansrijke ondersteuning bij studiekeuze of download het onderzoek.

Gerelateerde onderwerpen