VOION Haganum 2144

Publicaties

Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs

woensdag 22 augustus 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: onderzoek naar loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs, bevat tien schoolportretten
Opdrachtgever: Voion in opdracht van de sectortafel vo
Uitgevoerd door: Kohnstamm Instituut in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.
Datum publicatie: augustus 2018

Een aantrekkelijk loopbaanperspectief voor leraren kan helpen om zittend personeel voor de sector te behouden en nieuw personeel voor het leraarschap te interesseren. In opdracht van de sectortafel voortgezet onderwijs heeft Voion daarom laten onderzoeken welke rollen leraren vervullen en welke bijdrage die rollen leveren aan hun loopbaanontwikkeling. Daarnaast is gekeken naar de loopbaanpaden van leraren in een aantal andere landen en van medewerkers in andere arbeidsmarktsectoren in Nederland. Het onderzoek kan ideeën opleveren voor het aantrekkelijker inrichten van lerarenloopbanen in het voortgezet onderwijs.

In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken. Via literatuurstudie is een overzicht samengesteld van de rollen die leraren in het voortgezet onderwijs vervullen naast hun kernwerkzaamheden. 
In deelstudie 2 is op basis van literatuurstudie en bevraging van ‘national experts’ nagegaan in hoeverre loopbaanpaden in andere landen of andere sectoren ideeën kunnen opleveren voor het onderwijsloopbaanbeleid in het Nederlandse voortgezet onderwijs.

Conclusie
Door uitdagende rollen aan te bieden en te faciliteren kunnen loopbaanmogelijkheden worden gecreëerd en loopbaanperspectieven worden vergroot. Op die manier blijft het leraarsberoep aantrekkelijk en kan worden voorkomen dat leraren voortijdig vertrekken. In een al maar aantrekkende arbeidsmarkt moet voorkomen worden dat leraren afbranden of gedemotiveerd raken, en moeten de perspectieven voor toekomstige leraren breed en aantrekkelijk zijn.

Download hieronder het volledige onderzoeksrapport.