VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

dinsdag 21 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Verkenning naar de samenwerkingsverbanden in de regio
Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion
Datum: september 2021

Het Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hebben in het tweede kwartaal van 2021 een gezamenlijke verkenning gedaan naar de samenwerkingsverbanden in RAP-regio’s. Doelstelling van deze verkenning is om na te gaan of en, zo ja, hoe de RAP-regio’s bij de aanpak van het personeelstekort samenwerken met andere samenwerkingsverbanden in de regio. Daarbij is met name gekeken naar de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en regio’s van Sterk Techniekonderwijs (STO).

Aanleiding
De aanleiding voor deze globale verkenning is de behoefte om van de ontwikkelingen in de regio’s kennis op te halen, te delen en te leren. Door middel van deskresearch en negen verdiepende gesprekken met een selectie van regio’s, is de verkenning tot stand gekomen.

Aanbevelingen

  • Zoek elkaar als RAP-regio’s, Partnerschappen SO&P en STO in ieder geval op en deel kennis en expertise.
  • Ga in gesprek over een gezamenlijke agenda.
  • Benut als RAP-regio de innovatiekracht van samenwerking met de SO&P en STO in de regio bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsroutes en andere onderwijsvernieuwingen.
  • Begin klein en concreet en bouw de onderlinge samenwerking zo geleidelijk uit.
  • Zoek contact met bedrijfsleven en UWV. Kies daarbij het juiste niveau voor de samenwerking.