VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Tijdsbesteding leraren po en vo

dinsdag 24 januari 2017 | Veilig en vitaal werken

Gedetailleerd onderzoek naar de dagelijkse belasting van leraren in het primair - en voortgezet onderwijs
In opdracht van: AOb
Uitgevoerd door: ITS (Radboud Universiteit in Nijmegen) i.s.m. Van Kessel Onderzoek & Advies
Datum: januari 2017

De belangrijkste conclusies op een rij:
 • Werken met leerlingen en collega’s maken onderwijsbanen tot een feestje
  Leraren in primair en voortgezet onderwijs zijn bijzonder tevreden over het werken met leerlingen en hun collega’s. Zij geven deze twee onderwerpen een 8 of meer. Voor het werken in het onderwijs geven zij nog steeds een dikke voldoende, rond de 7. Ook de relatie met de schoolleiding ligt rond de 7.
 • Leraren werken structureel over
  In een gemiddelde werkweek werken leraren po 46,9 uur en leraren vo 45,2, zowel op school, als thuis in avond en weekend. In beide gevallen is dat veel meer dan de cao-normen voorschrijven, namelijk 40 uur in het primair onderwijs en 42,5 in het voortgezet onderwijs.
 • Leraren werken door in de vakanties
  Hiervan is op basis van het tijdsbestedingsonderzoek slechts een schatting met ruime marges te geven. Zowel voor primair- als voortgezet onderwijs komen we uit op tussen de 20 tot 52 uur voor alle vakanties samen (herfst, kerst, voorjaar, mei, zomer). Dit komt bovenop de totale werktijd per jaar, die de cao-tijd al overschrijdt.
 • Nauwelijks pauze: een kwartiertje
  Op een gemiddelde schooldag heeft een leraar een kwartier pauze, of beter, neemt een kwartier pauze. Dat is veel minder dan de pauze-tijden die scholen kennen. Vermoedelijk wordt de pauze veelvuldig gebruikt voor overleg met collega’s, leerlingen en ouders.
 • Weinig tijd voor scholing en innovatie
  Gemiddeld trekken leraren per week weinig tijd uit voor scholingsactiviteiten, zoals cursussen of het bijhouden van vakliteratuur (po 1,6 uur, vo 1,4 uur). Op jaarbasis blijven leraren daarmee ver onder de ruimte die zij volgens de cao hebben voor scholing, of dat nu eigen gekozen activiteiten zijn of scholing die de school inplant. Kijkend naar innovatie is niet te zeggen of de tijd die daaraan per gemiddelde werkweek wordt besteed (po 1 uur, vo 1,7 uur) voldoende is om vernieuwingen bij te houden.
 • Contact met ouders en administratie worden als zwaar ervaren
  Zowel in primair- als voortgezet onderwijs wordt het contact met ouders vaak als zwaar
  ervaren. Daarnaast bevat de baan in het primair onderwijs relatief veel administratieve taken
  (12%). Een deel daarvan, samen met het maken van handelingsplannen voor individuele
  leerlingen, wordt ook als bovengemiddeld zwaar ervaren. In het voortgezet onderwijs ligt ook
  het vele nakijkwerk licht boven het gemiddelde qua werkbelasting.
Lees ook het artikel 'Leraar werkt structureel over' in Onderwijsblad (AOb) van januari 2017.