VOION Haganum 2144

Publicaties

VO-signaal Medicijnverstrekking en medisch handelen

woensdag 14 juni 2017 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Scholen willen het beste voor hun leerlingen. Daarom is het niet verwonderlijk dat veel scholen hun leerlingen paracetamol verstrekken als ze hoofdpijn hebben of ziek zijn. Maar soms gaat het verder dan dat: leerlingen hebben behoefte aan hulp bij het meten van hun bloedsuikerspiegel bij diabetes of er moet gezorgd worden dat een leerling zijn medicijnen inneemt. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs zal het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die de school wil of kan bieden, toenemen. Werkgevers in het voortgezet onderwijs moeten dan ook – in goed overleg met de (p)mr - nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Hoe ver wil, kan en mag een school hierin gaan? Wat zijn eventuele risico’s? En hoe zit het met aansprakelijkheid?

In dit VO-signaal worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat. Ook biedt dit VO-signaal betrokkenen binnen scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema.