VOION Haganum 2144

Publicaties

VO-signaal Organiseren goed toezicht in het praktijklokaal

maandag 5 september 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

'Organiseren van goed toezicht op handelingen van leerlingen in het praktijklokaal'

“Hoeveel leerlingen mogen er in een praktijklokaal?”, is een veelgestelde vraag aan de helpdesk van Voion. Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen. Leerlingen die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk vallen onder de werking van de Arbowet (art. 2.b Arbowet). Dit betekent onder andere dat de school leerlingen moet voorlichten over de veiligheidsrisico’s en de maatregelen die getroffen zijn om die veiligheidsrisico’s te beheersen.

Maar wat zijn de eisen van de wet met betrekking tot toezicht? En wie is op welk moment aansprakelijk?

Doel van dit Voion-signaal is de school te ondersteunen bij het bepalen van wat adequaat en verantwoord toezicht in school is. Dit VO-signaal is in september 2022 geactualiseerd.

Richtlijn Veilig werken en verantwoord toezicht BWI
Deze richtlijn gaat over het belang en de uitgangspunten voor het bepalen van goed toezicht. Docenten BWI hadden behoefte aan een concrete uitwerking en het Platform BWI ging daarom aan de slag voor een concrete richtlijn voor het profiel BWI. Het belangrijkste uitgangspunt: de doelgroep – docenten, instructeurs en directies – moet erachter staan. Meer weten over de richtlijn Veilig werken en verantwoord toezicht BWI? Lees het artikel Docenten BWI ontwikkelen nieuwe richtlijn voor hun praktijklokaal >>
Het formulier inzetbaarheid van de instructeur sluit aan bij deze richtlijn en helpt docenten BWI om gewenste vaardigheden van een (nieuwe) instructeur op papier te zetten.