VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

VO-signaal Organiseren goed toezicht in het praktijklokaal

woensdag 16 januari 2013 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

'Organiseren van goed toezicht op handelingen van leerlingen in het praktijklokaal'

“Hoeveel leerlingen mogen er in een praktijklokaal?”, is een veelgestelde vraag aan de helpdesk van Voion. Scholen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen. Leerlingen die handelingen verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk vallen onder de werking van de arbowet (art. 8 arbowet). Dit betekent onder andere dat de school leerlingen moet voorlichten over de veiligheidsrisico’s en de maatregelen die getroffen zijn om die veiligheidsrisico’s te beheersen.

Maar wat zijn de eisen van de wet met betrekking tot toezicht? En wie is op welk moment aansprakelijk?

Doel van dit Voion-signaal is de school te ondersteunen bij het bepalen van wat adequaat en verantwoord toezicht in school is.