VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Arbowijzer voor arbo van alledag

Veilig en vitaal werken

Na een opstartfase heeft het personeelszorgadviesteam in het schooljaar 2007/2008 voor het eerst gedraaid.

Het personeelsadviesteam heeft drie functionarissen, docenten met een specialisme, die zich richten op:

  • Coaching bij functioneren: wie tegen z’n grenzen aanloopt, kan gesprekken aanvragen; daarbij gaat het om werkgerelateerde kwesties waarbij ook persoonlijke problemen worden meegenomen.
  • Identiteit en pastoraat: als reformatorische school biedt de Jacobus Fruytier SG docenten een opstartcursus identiteit voor gebruik in de les, zoals dagopeningen.
  • Crisisbegeleiding: dit is ook de vertrouwenspersoon; springt in bij bijvoorbeeld conflicten tussen medewerker en leerling.

Verwijzingen
Drie mensen uit het management maken het team compleet en beleidsmedewerker personeelszaken Herma Groothedde zorgt voor advies en ondersteuning. “Dit team is een voorportaal voor de psycholoog of de arbodienst”, zegt zij. “Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het uitkristalliseren van beleid. Door casusbesprekingen proberen we helder te krijgen hoe we omgaan met verwijzingen. Wat ligt bij een functionaris, wat bij een leidinggevende? Wanneer is iets uitsluitend privé? Wanneer verwijs je door naar een psycholoog?”

Stapje terug
De coach die begeleiding biedt bij functioneren krijgt de meeste aanvragen. De drempel is laag en medewerkers melden zich zelf of via de leidinggevende. Over harde cijfers beschikt de school nog niet, maar Groothedde en Ter Harmsel vinden dat dit schooljaar al goede ervaringen zijn opgedaan. Groothedde: “Deze coach steekt dieper in dan bij gewone personeelsgesprekken. We merken duidelijk dat het preventief werkt. Mensen die dreigen uit te vallen doen een stapje terug en kunnen daardoor aan het werk blijven. Soms leiden de gesprekken met de coach tot de conclusie dat het echt niet gaat, maar dat is dan wel een vloeiende uitstroom.”  

Arbowijzer voor arbo van alledag