VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Arbowijzer voor arbo van alledag

maandag 19 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap houdt een gelijknamige commissie de uitvoering van het arbobeleid scherp in de gaten. Sinds enkele jaren staat ook voor medewerkers alles overzichtelijk beschreven in de ´Arbowijzer´.  

“Natuurlijk werd het nodige aan arbo gedaan, maar toen ik het overnam in 2000 heb ik eerst gezorgd voor steun in de rug van het bestuur”, zegt Wim Ter Harmsel, die als directeur van de vestiging Rijssen de arbo in zijn portefeuille heeft voor de hele scholengemeenschap. “Net als onderwijs en onderwijsondersteuning dient arbo een structureel onderdeel van het totale schoolbeleid te zijn. Ik heb het bestuur een intentieverklaring voorgelegd, niet uit wantrouwen maar om commitment te vinden. Heb je dat, dan is er ook geld voor.”

Arbo-ogen
“Heb je je visie geformuleerd en mooi op papier, dan gaat het er natuurlijk om dat beleid daadwerkelijk uit te voeren. We hebben een commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn ingesteld. Daarvoor heb ik mannen en vrouwen met arbo-ogen gezocht, mensen die zien wat nodig is en gevaren onderkennen, anders moet je achteraf nog gaan nalopen. Dat geldt zeker in de beroepsgerichte vakken, risicoplekken bij uitstek. Zo iemand moet de collega´s kunnen zeggen ‘die veiligheidskap moet er echt op’.” In de werkgroep zijn de locaties en verschillende disciplines vertegenwoordigd: een docent van de beroepsgerichte vakken, een van bovenbouw havo/lyceum, een conciërge en een onderwijscoördinator.
Werkbelasting
De VGW-commissie komt jaarlijks drie tot vier keer bij elkaar, adviseert het management over arbo en het jaarverslag. Bij iedere algemene vergadering staat arbo op de agenda. Ter Harmsel: “De hoofdmoot is natuurlijk onderwijs, maar omdat arbo op de agenda staat, komen er altijd wel punten naar boven: rsi, ontruimingsoefeningen, werkbelasting.”

Hoe personeelsleden over het hele terrein zo goed mogelijk te informeren, is ook verder nagedacht. Ter Harmsel: “Leden van de commissie zitten dicht bij het vuur en mogen meedenken over beleid. Vervolgens is de vraag hoe je hun enthousiasme op de werkvloer krijgt. We wilden de arbo-informatie zo aanbieden dat medewerkers het makkelijk kunnen pakken en dat is de Arbowijzer geworden.”

Meer informatie
De Arbowijzer: hierin staat kort omschreven wat het arbobeleid van de scholengemeenschap inhoudt en welke regels de school hanteert rond veiligheid, gezondheid en welzijn. Lees verder.
Personeelszorgadviesteam: na een opstartfase heeft dit team in schooljaar 2007/2008 voor het eerst gedraaid. Lees verder.
Meer preventie: de omvang van het maximale dienstverband is teruggebracht en het periodiek lichamelijk onderzoek is vervangen door een korte maar krachtige keuring. Lees verder.

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
•locaties in Apeldoorn, Rijssen en Uddel
•300 personeelsleden
•2700 leerlingen
•van praktijkonderwijs tot gymnasium
•tweetalig onderwijs (engels) in het atheneum schoolbreed
•versterkt talen onderwijs (duits) vmbo TL Rijssen.  

Arbowijzer voor arbo van alledag

Gerelateerde onderwerpen