VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Arbowijzer voor arbo van alledag

Veilig en vitaal werken

In de Arbowijzer heeft de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap kort omschreven wat het arbobeleid van de scholengemeenschap inhoudt en welke regels de school hanteert rond veiligheid, gezondheid en welzijn.

Handzaam arboboekje voor het personeel
In een klein boekje (A5, 25 pagina’s) kunnen medewerkers het wat, waarom en hoe vinden over arbobeleid en arbozorg, van ziektepreventie tot stappenplan re-integratie, van ongevallenregistratie tot ontruimingsregels. De instructies voor hoe te handelen bij brand staan duidelijk achterop gedrukt. Deel A is algemeen geldig voor de hele scholengemeenschap. Deel B met afspraken over alarmering, ontruimingsprocedures en calamiteitenplan is specifiek voor de afzonderlijke locaties.

Ongevallenregistratie
Arbomeester Ter Harmsel (´een tikje nostalgisch, want ik ben begonnen in het basisonderwijs’) zorgt ervoor dat alle medewerkers de Arbowijzer bewust in ontvangst nemen. “Ik overhandig iedere medewerker persoonlijk een exemplaar. Ze tekenen voor ontvangst, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan. Van groot belang is bijvoorbeeld het meldingsformulier voor de registratie van ongevallen en bijna-ongevallen. Bij ongelukjes, zoals in de gymzaal, is de collega verplicht dit met het formulier bij de direct leidinggevende te melden. Nu iedereen dat boekje heeft, kan niemand meer zeggen ‘dat wist ik niet’.”

Update
Dat de Arbowijzer richtlijn is voor alle personeelsleden veronderstelt dat de VGW-commissie de inhoud goed bewaakt. Zaken veranderen soms snel. Zo is het verzuimbeleid op school herzien. Gedacht vanuit de wet Poortwachter gaat het nu meer om wat mensen nog wel kunnen; dus meer om arbeidsgeschiktheid dan -ongeschiktheid. Medewerkers op de Jacobus Fruytier SG melden daarom niet langer ziek, ze vragen ‘ziekteverlof’. Zo’n verandering moet dan ook in het boekje worden doorgevoerd.  

Arbowijzer voor arbo van alledag