VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Begeleidingstraject voor jonge docenten levert grote leercurve op

dinsdag 22 juli 2014 | Veilig en vitaal werken

1. Over Het Marnix College 
‘Het Marnix College is een oecumenische scholengemeenschap voor mavo, havo, (tweetalig) atheneum en gymnasium. Op het Marnix wordt geprobeerd op een klassieke manier les te geven. Dit betekent dat de school leerlingen stimuleert om meer te doen dan alleen de verplichte lessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lessen Spaans of kennismakingslessen met Chinees. Er gaan ongeveer 1500 leerlingen naar het Marnix, maar toch blijft het persoonlijke contact met de leerlingen behouden.’

2. Wat hebben we gedaan om werk gerelateerde stress aan te pakken?
‘De werkdruk voor beginnende docenten is in het onderwijs hoog. Als school kan je nooit helemaal de werkdruk wegnemen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je de druk voor docenten vermindert. Op het Marnix worden nieuwe jonge docenten in het eerste half jaar vrijgesteld van taken buiten het lesgeven. De nieuwe docenten hebben allemaal een eigen mentor en daarnaast werken ze nauw samen met de mensen op hun sectie. Op die manier willen het Marnix kenmerken van werkdruk snel signaleren. Mocht de stress toch te veel worden dan bekijken ze of er bijvoorbeeld lesuren of een hele klas geruild kan worden met een meer ervaren docent. Naast deze begeleiding is het ook heel belangrijk dat docenten zelf dingen bespreekbaar maken. Als docent sta je alleen voor de klas. Er is geen enkele collega die je direct iets kan vragen of die iets mee krijgt van wat er in de klas gebeurt. Als docenten zich niet veilig voelen, dan durven ze problemen ook niet aan te kaarten. Het Marnix streeft daarom ook naar een open en eerlijke cultuur waar alles bespreekbaar is.’

3. Wat levert het op?
‘Het begeleidingstraject voor jonge docenten levert een grote leercurve op. Door te vergelijken en te praten met andere docenten blijven zij groeien. Ook staan zij door deze aanpak open voor kritiek en oplossingen van anderen.’

4. Gouden tip
‘Behandel je collega net zoals jezelf behandeld wilt worden, geef vertrouwen en haal het beste uit je team. Tevreden en trotse collega’s zonder onnodige stressfactoren halen meer uit zichzelf en zorgen tenslotte voor duurzame inzetbaarheid en duurzaam tevreden klanten.’  

Gerelateerde onderwerpen