VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Cyclisch werken aan veiligheid

woensdag 26 september 2012 | Veilig en vitaal werken

nb.: Dit praktijkverhaal is geschreven in 2012. Het is echter nog steeds actueel en relevant.

De cirkel van plan-do-check-act geeft continuïteit aan het veiligheidsbeleid op het Stanislas College. Als duidelijk is wie wat wanneer doet, kan de preventiemedewerker de voortgang beter bewaken. In de afgelopen tijd heeft de school de contacten met gemeente, politie en andere externe partners geïntensiveerd. Volgend verbeterpunt is de incidentenregistratie.“

Door nadenken, plannen, doen en nalopen, blijf je in de cirkel zitten”, zegt Carmen Morris. “Het wordt geen kunstje, want je komt steeds nieuwe dingen tegen. Als een issue is opgelost, houd je de vinger aan de pols. Door regelmatig navraag te doen, wordt het bij collega’s een tweede natuur, bijvoorbeeld om erop te letten dat het chemisch afval regelmatig wordt afgevoerd.”

Knelpunten
Morris is sinds 2007 preventiemedewerker op het Stanislas College. Eenmaal in de zes weken heeft ze een overleg met de arbo-contactpersonen die elke locatie heeft. Verder onderhoudt ze individueel contacten. De planningscirkel vindt zij een geweldig houvast. “Binnen scholen komen vaak veel knelpunten naar voren. Dit is niet goed geregeld, dat is gevaarlijk, maar je moet het met elkaar doen, niet alleen locatiedirecteuren en managers zijn verantwoordelijk voor de oplossingen.” Morris benadrukt dat bewustzijn van verbeterpunten een eerste stap is. “Als je dingen niet goed geregeld hebt, maar je bent je daarvan bewust, is dat heel belangrijk. In de matrix die wij nu gebruiken, leggen we heel concreet vast hoe we het gaan lossen, wie daar bij betrokken wordt en wanneer we het evalueren. Dan kun je mensen aanspreken op verantwoordelijkheden.”

Huisregels
Continu gaat ook aandacht naar ouders. “Het is belangrijk dat zij akkoord zijn met onze regels, ons steunen in het naleven daarvan en betrokken zijn bij hun kinderen. We maken niet alleen via website en schoolgids duidelijk wat onze huisregels zijn, zoals op tijd komen, voorzichtig zijn met kostbare spullen, internetregels, ook op ouderavonden komen gedragsissues ter sprake. Dat kan zijn het feit dat tijdens onze schoolfeesten geen alcohol wordt geschonken. Per locatie, afdeling en zelfs klas wordt gekeken of er behoefte is aan extra aandacht voor een bepaald thema.”Leerlingen zijn in het voortraject van het huidige veiligheidsplan betrokken geweest. Zij waren bij vergaderingen en kleurden bijvoorbeeld op de plattegrond van hun school de plekken in waar ze zich onveilig voelden. Veiligheid komt aan de orde in de leerlingenraden en ‘veiligheid’ was zeer recent onderdeel van een grootscheepse enquête onder ouders en leerlingen.

Meer...

 • Incidentenregistratie verbeteren
  Registeren is een goede manier om knelpunten te lokaliseren, maar de registratie kan beter.
  Lees meer.
 • Soepeler contact met partners
  Duidelijke afspraken kunnen ook de smeerolie zijn voor de contacten met partners van de school, zoals de politie en de gemeente. Lees meer.

Stanislas College

 • 7 locaties in Delft, Rijswijk en Pijnacker
 • van praktijkonderwijs tot gymnasium
 • 630 personeelsleden
 • 5500 leerlingen