VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

De begeleiding van startende leraren begint met een warm welkom

maandag 16 maart 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een kijkje in de keuken van Lyceum Elst

Dit artikel is gepubliceerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Rector Jan-Maarten de Wit van Lyceum Elst maakt zich sterk voor goede begeleiding van startende leraren. Dat doet hij niet alleen binnen zijn school, maar ook op partnerschapsniveau als voorzitter van de stuurgroep van Opleidingsschool Qoers. De begrippen ‘cultuur’ en ‘verbinding’ spelen een belangrijke rol in zijn visie op de begeleiding van beginnende docenten.

In grote lijn ziet het inductieprogramma van Lyceum Elst er als volgt uit: kort voordat het schooljaar van start gaat, nodigt de school alle startende leraren uit om hen welkom te heten en praktische informatie te geven. Ze worden dan gekoppeld aan een van de drie docentcoaches die de school in huis heeft. Voor het eerste halfjaar heeft de school een begeleidingsprogramma uitgewerkt, maar de rest van de inductieperiode krijgen startende leraren begeleiding op maat; de coaches sluiten aan bij hun individuele wensen en ondersteuningsbehoeften, en de starters nemen naar behoefte deel aan opleidingsprogramma’s van de school en aan scholingen van Quriuz, de academie van Quadraam, het bestuur waaronder Lyceum Elst valt.

Lees het artikel De begeleiding van startende leraren begint met een warm welkom