Detail Sfeer (56) (1)

Begeleidersrollen

De kwaliteit van de begeleiders van startende leraren is van groot belang voor de startende leraar. Het is een essentiële factor voor het slagen van inductieprogramma’s. Goede begeleiding blijkt moeilijk en vraagt veel tijd en investering. In het Onderzoeksrapport Stilstaan bij de Start van APS/Kempelonderzoekscentrum wordt nader ingegaan op de verschillende rollen van de begeleider.

Startende leraren begeleiden kan vanuit verschillende rollen. Op basis van de literatuur over goed begeleiden en de data zijn drie soorten rollen te onderscheiden, namelijk die van gids, coach en collega.
  • Als gids is een begeleider de inhoudelijke expert die de startende leraar ‘iets leert’.
  • Als coach is een begeleider degene die de startende leraar ‘laat leren’ in zijn of haar eigen interesse, voornamelijk door het stellen van vragen en stimuleren van reflectie.
  • Als collega is een begeleider iemand die met een startende leraar ‘samen leert’, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek of door iets te ontwikkelen voor de sectie of de school.

Onderstaande afbeelding is afkomstig uit het Onderzoeksrapport Stilstaan bij de start.