Detail Sfeer (56) (1)

Aanbevelingen

Verschillende onderzoeksrapporten en publicaties, zoals Uitval startende docenten (Voion, 2022), de slotpublicatie van Netwerk Begeleiding Startende Leraren in het VO in Amsterdam (BSLA, 2017) en Verbetering inductiefase beginnende leraren (Hogeschool Utrecht, 2013) geven verschillende aanbevelingen over het verminderen van de uitval onder startende docenten:

  • Bied sneller grotere en vaste contracten aan.
  • Vorm een ontwikkelteam ‘inductieprogramma’ dat verantwoordelijk is voor het creëren van een goed, samenhangend programma.
  • Zet extra stappen op het gebied van begeleiding voor oudere startende docenten; HR-adviseurs en schoolleiders kunnen deze groep extra in het oog houden of meer ruimte geven.
  • Zorg dat randvoorwaarden kloppen voor een docent start. Denk aan zaken zoals inroosteren van de begeleidingstijd of het toegang geven tot de benodigde materialen.
  • Ga voor maatwerk. Er bestaat namelijk geen standaard begeleidingsprogramma voor startende docenten.
  • Creëer een gevoel van urgentie bij de betrokkenen; iedereen binnen de school moet overtuigd zijn of raken van nut en noodzaak van effectieve begeleiding van startende docenten.
  • Begeleidingsprogramma’s staan niet op zichzelf. Ze moeten ook bijdragen aan andere doelen binnen de school, zoals de kwaliteit van het onderwijs en een lerende cultuur.
  • Neem de tijd voor reflectie. Houd goed in de gaten of de praktische doelen passen in het grotere kader van de schooldoelstelingen.
  • Ontwikkel bruikbare instrumenten die bijdragen aan een goede inductie voor startende docenten, zoals een mentorsysteem, een expertsysteem met cursussen en een zelfreflectiesysteem waarin startende docenten ook op zichzelf kunnen reflecteren.
  • Schakel onafhankelijke, kritische experts van buiten in; zij kunnen helpen bij het wegnemen van blinde vlekken die binnen de school bestaan.