VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

De ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs

maandag 18 juli 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseerden Voion en het Onderwijsloket een sparringssessie over de ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige RAP-regio’s nagedacht over hoe de ideale klantreis van een potentiële overstapper naar een baan in het onderwijs er nu precies uitziet. Met als doel om de klantreis in de regio te verbeteren en zo het lerarentekort verder aan te pakken.

Projectleiders en andere betrokkenen uit de RAP-regio’s, het Onderwijsloket en Voion gingen in gesprek om kansen, knelpunten en ideeën te formuleren en een beeld te krijgen van wat nodig is om de ideale klantreis te realiseren.

Hoe ziet de ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs eruit? Enkele bevindingen die naar voren kwamen:

 • De klantreis van een overstapper is maatwerk. Overstappers komen vanuit een eigen achtergrond bij het onderwijs terecht, dit vraagt per overstapper andere begeleiding.
 • Er is niet één beginpunt in de klantreis en er zijn meerdere routes die een overstapper naar het onderwijs kunnen brengen.
 • De oriëntatiefase kan per overstapper anders verlopen. Er zijn meerdere routes die een overstapper naar het onderwijs kan brengen.
  Bekijk de factsheet Routes naar werken in het voortgezet onderwijs >>
  Bekijk de routes naar het leraarschap op het Onderwijsloket>>
 • Geef een overstapper duidelijkheid door het geschiktheidsonderzoek op korte termijn uit te voeren. Door het geschiktheidsonderzoek krijgt de overstapper het signaal of hij/zij een opleiding kan volgen. Hoe eerder dit signaal komt hoe eerder diegene weet of een overstap naar het onderwijs mogelijk is.
 • Geef een overstapper goede voorlichting over de mogelijkheden die hij/zij heeft.
 • Werk niet alleen aan activiteiten ‘voor de poort’, schenk ook aandacht aan de matching en het verdere verloop van de klantreis. Denk hierbij aan begeleiding na plaatsing door mentorschap en coachingsgesprekken.
 • Kijk waar regio’s samen kunnen werken, bijvoorbeeld door het verbinden van werving (in de regio’s) en het Onderwijsloket, of door een dag van het onderwijs te organiseren.

Bekijk hieronder de tekening waar de kennis die is gedeeld (tijdens de sparringssessie op 21 juni) is samengebracht en waarin de klantreis visueel is vormgegeven.

Tekening De ideale klantreis (1)