VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Kennisdelingsbijeenkomsten

Inleiding

Kennisdelingsbijeenkomsten

Hieronder vindt u artikelen en praktische informatie van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

 • 9 december 2020. RAP-regio's kunnen veel profijt hebben van regionale strategische personeelsplanning (SPP). Daarvoor is nodig dat scholen en schoolbesturen binnen een RAP-regio echt samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Bekijk dat via de presentatie 'Regionale samenwerking', MURAL 'Regionale samenwerking' of het inspiratieverhaal 'Hoe organiseer je strategische personeelsplanning in de RAP-regio?'.
 • 14 oktober (regio midden en zuid) en 21 oktober (regio noord en noordwest) 2020. Wat kunnen de RAP-regio's leren van de kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld? Bekijk het verslag 'Nieuwe oplossingen voor tekortvakken' of de PPT-presentatie.
 • 7 oktober 2020: Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Bekijk het verslag 'Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering' of de presentatie 'Online kennisdeling RAP mbo'.
 • 30 september 2020: Online masterclass 'Anders organiseren, anders formeren'. In de plannen voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) is veel aandacht voor de actielijn innovatie en anders organiseren. In deze bijeenkomst zijn de adviseurs van Voion in gesprek gegaan met RAP-betrokkenen om kennis te delen over dit thema en de plannen. Bekijk de PPT-presentatie, lees het artikel 'RAP-regio's verkennen Anders organiseren' of bekijk de tips en ervaringen van deelnemers uit de werksessies.
 • 2 september 2020: Startbijeenkomst Regionale Aanpak Personeelstekorten. Tijdens de startbijeenkomst voor de regio’s in het vo en mbo hebben de projectleiders elkaar beter leren kennen en ervaringen en kennis gedeeld over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. Bekijk de PPT-presentatie of lees het artikel RAP van start in vo/mbo.
 • 25 mei t/m 29 mei 2020: Tijdens ‘De week van het regionale loket’ organiseerden Voion, het Arbeidsmarktplatform PO en SOM in samenwerking met het ministerie van OCW online kennisdeling over het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Het was een week waarin regio’s kennis deelden over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. In dit magazine vindt u alle updates over het oprichten en inrichten van een regionaal loket. Naar het online magazine>> 
 • 11 februari 2020 organiseerde Voion voor de regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs. Lees meer over deze masterclass in het artikel Een warm welkom voor zij-instromers en andere doelgroepen voor het onderwijs.
 • 27 november 2019 vond de Masterclass Regionale samenwerking en regionale mobiliteitsvorming plaats. In de plenaire inleiding kregen de deelnermers een inkijk in regionale aanpak van de sector Zorg en welzijn. Zowel de zorg als het onderwijs hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Voor beide sectoren is een actieprogramma opgesteld en is een regionale aanpak het uitgangspunt. Wat kan het onderwijs leren van de regionale aanpak van tekorten in deze sector? Geert Jan Buisman, plv. Afdelingshoofd arbeidsmarkt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en David Huizing van de Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt en Regio+/RAAT verzorgden deze inleiding. Lees het artikel Regionale samenwerking: Wat kan onderwijs leren van de zorg?
 • Op 12 november 2019 vond het Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort plaats in Utrecht. Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen uit verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek over samenwerking. In verschillende themakamers gingen ze verder aan de slag met de vraagstukken omtrent het lerarentekort. Benieuwd naar de ervaringen tijdens deze middag? Bekijk het verslag van het Kennisfestival>>
 • Kennisdelingsbijeenkomst Regionale aanpak lerarentekort vo/mbo (25 september 2019)
  - Zijinstromers en hybride docentschap
  - Regionale mobiliteitscentra
  - Opleiden/professionaliseren
  - Statushouders en wereldburgers voor de klas: samenwerking van lerarenopleiding en voortgezet onderwijs.

 

Inspiratie

 • Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo

  In het vo is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren? Daarover werd kennis gedeeld in de regionale RAP-bijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

 • Mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering

  Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Deze vraag was een van de aanleidingen voor SOM om op 7 oktober online bijeenkomsten RAP-mbo te organiseren.

 • RAP-regio’s verkennen anders organiseren

  Welke kansen zijn er om het lerarentekort in de regio aan te pakken vanuit innovatie en anders organiseren? Meer dan 40 projectleiders, projectuitvoerders uit verschillende regio’s en beleidsmakers die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) buigen zich op 30 september over deze vraag in de online Voion-masterclass Anders organiseren.

 • RAP van start in vo/mbo

  Op 2 september organiseerde Voion bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's en kennis te delen over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. In dit artikel leest u hier meer over.