VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Een nieuwe blik op personeelsbeleid

dinsdag 6 april 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe gaan scholen om met enerzijds de uitdagingen van een lerarentekort, hoge werkdruk, flinke uitval, moeilijk te vinden vervanging, en anderzijds de verwachtingen van een steeds hogere onderwijskwaliteit en leraren die zich blijven professionaliseren, en hun onderwijs onderzoeken en evalueren? Om uit deze vicieuze cirkel te breken is het van belang om op een andere manier te kijken naar personeelsplanning, om buiten de kaders te denken. CS Walcheren (CSW) heeft dat gedaan door al aan het begin van het schooljaar meer leraren aan te nemen dan noodzakelijk. Dit doen zij in de pilot 'kwalitatieve formatie'.

Ilse Kuijpers, directeur CWS-vestiging Van de Perre, en Jaco Klink, hoofd P&O van CSW, vertellen over de kansen en uitdagingen van deze pilot. Frans van der Knaap, directeur-bestuurder van CSW, licht toe wat de bestuurlijke opdracht is en welke mogelijkheden hij ziet voor regionale samenwerking. Arjen Hartog, sectievoorzitter biologie, en Lotte Bonekamp, trainee biologie, nemen deel aan de pilot en delen hun ervaringen. Lees in het artikel meer over de pilot Kwalitatieve formatie van de scholengemeenschap.

Bron: VO-raad.