VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Inzet van leerlingen bij lesgeven

dinsdag 12 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Met het oog op het voorspelde lerarentekort heeft Voion verkend hoe leerlingen kunnen worden geënthousiasmeerd voor het leraarschap en in het onderwijs kunnen worden ingezet. Wat levert de inzet op voor zowel de doelgroepen zelf, de leraren als de betreffende scholen?

Leerlingen kunnen binnen scholen ingezet worden als bijvoorbeeld tutor of mentor om medeleerlingen te begeleiden of zelf lessen te verzorgen onder leiding van een (bevoegde) leraar. Het inzetten van leerlingen in het onderwijsproces heeft vaak niet primair tot doel om leerlingen te enthousiasmeren voor het beroep van leraar. De redenen zijn meestal onderwijsinhoudelijk van aard. Opbrengsten:
- toename van leermotivatie, inhoudelijke vakkennis en sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen;
- verlichting werk leraren;
- positief effect op kwaliteit van onderwijs via betere leerresultaten;
- enthousiasme voor leraarschap.

Deze brochure is gebaseerd op het rapport ‘Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs’.