VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Quadraam Scholengroep benut convenant op een duurzame manier

woensdag 12 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

“Met incidentele middelen een structureel resultaat behalen”

De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam biedt onderwijs op 14 middelbare scholen in de regio Arnhem, De Liemers en Overbetuwe. Quadraam heeft besloten om het bedrag uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ beleidsrijk door te sluizen naar de scholen. “Zo kunnen we met incidentele middelen toch een structureel resultaat behalen”, zegt Marie-José Kuypers, directeur Onderwijs & Onderzoek van het Centraal bureau Quadraam.

De afdeling Onderwijs & Onderzoek van Quadraam gaat onderzoek doen naar onderwijsvernieuwing en wil de beschikbare kennis beter benutten. “We gaan onderzoeken hoe het onderwijs van de toekomst eruitziet en hoe we dat breed in onze organisatie kunnen verankeren”, zegt directeur en onderwijskundige Marie-José Kuypers. Zodra duidelijk werd dat Quadraam twee miljoen uit het convenant ‘lerarentekorten en werkdrukverlichting’ kreeg toegewezen, besloten de directeuren van Quadraam, na overleg met de GMR, om met docenten van de 14 scholen in gesprek te gaan over de besteding van deze gelden. “Met zo’n bedrag kun je op alle scholen mooie dingen doen. Quadraam heeft met bijna 100 docenten een rode draad ontwikkeld: het betreft incidenteel geld dat we voor structurele oplossingen willen inzetten, we willen van elkaar leren en we werken aan een faire verdeling tussen de scholen. Scholen konden projecten indienen waarin wordt bijgedragen aan twee centrale thema’s: het aantrekkelijker maken van het beroep docent en werkdrukverlichting.”  

Randvoorwaarden stellen
Voor Quadraam is het belangrijk dat docenten in de scholen verantwoordelijk zijn voor de projecten en daar ook eigenaarschap bij voelen. Daarom is niet gestuurd op samenwerking tussen scholen. Het risico is dat je dan teveel gaat polderen waardoor niemand zich meer eigenaar voelt. In eerste instantie zijn zo’n 65 projectvoorstellen ingediend. Een werkgroep heeft de ideeën besproken en van feedback voorzien.

Na enig bijschaven en aanscherpen, met name ook begrotingstechnisch, zijn er in februari uiteindelijk 35 projecten met een goede verdeling per school uit voortgekomen. Marie-José Kuypers: “Voor de begeleiding van de projecten zijn in december 2020 twee docenten als projectleider aangesteld. Dit past bij hun professionele ontwikkeling. Zij worden gefinancierd uit de convenantsmiddelen.”

Eigenaarschap bij scholen
Omdat de 14 scholen van Quadraam elk een heel eigen profiel hebben, lopen de behoeftes van de docenten nogal uiteen. “Dat is ook exact de reden waarom we de school en docenten en niet het bestuur eigenaar hebben gemaakt van de projecten. De school en de lokale situatie zijn leidend bij de ingediende projecten. Er zijn bijvoorbeeld drie projecten ingediend die gaan over digitale toetsen. Deze drie projecten worden apart uitgevoerd, maar de docenten die eraan werken, komen wel in een leergroep bijeen zodat ze ervaringen uit kunnen wisselen.”  

De werkgroep heeft het budget per school met een verdeelsleutel bepaald. “Het aantal leerlingen van de school bepaalt het budget en we wilden op basis van de kwaliteit van het project 90% of 110% van de convenantsmiddelen toekennen. Het is grappig dat we achteraf moeten constateren dat elk project 110% toegekend krijgt, dus die verdeelsleutel werkte als een goede aanjager om de projecten heel scherp in te dienen.”

De projecten die dit voorjaar worden ingezet, variëren in thema’s als de rol van de mentor, het anders organiseren van onderwijs en digitale toetsing tot een betere overgang van primair naar voortgezet door de aanstelling van een combidocent. “Soms zijn het projecten waarmee gewerkt wordt aan directe werkdrukverlaging, soms projecten die gericht zijn op het taakbeleid omdat het op de langere termijn tot werkdrukverlichting leidt. Het thema werkdrukverlichting bleek zich dus gemakkelijker te lenen voor deze projecten dan het aantrekkelijker maken van het beroep, hoewel het een het ander niet uitsluit” zegt Marie-José Kuypers die dankzij deze werkwijze haar voelsprieten in de gehele organisatie kon uitzetten en met haar afdeling meekijkt welke vraagstukken nader onderzoek behoeven.

Kennis delen
Omdat er zo’n divers palet aan projecten van start gaat, zijn er behoorlijk wat onderwerpen waarbij de scholen van elkaar kunnen leren. “We richten ons op een olievlekwerking en willen de opbrengsten van de ene school graag terugzien bij de anderen. In de zomer van 2022 verzamelen we alle resultaten en produceren we diverse publicaties zodat de kennis toegankelijk is voor iedereen. En als slotstuk organiseren de twee projectleiders in de zomer van 2022 een Kennisfestival”, aldus Marie-José Kuypers. “Nu de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, is het mooi om te zien dat alle projecten in feite draaien om onderwijsvernieuwing. Dus ook al gaat het over de docenten en werkdruk zelf, ze kiezen toch voor projecten waarmee ze beter onderwijs aan hun leerlingen kunnen bieden, zonder dat wij als bestuur gestuurd hebben. Daar mogen we als organisatie heel trots op zijn. “

Convenant Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting
In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Voion heeft, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek gedaan naar de maatregelen die met de middelen zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn. Lees meer over het onderzoek >>