VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd

woensdag 9 maart 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd

De nieuwe wet Onderwijstijd biedt veel ruimte voor vernieuwing van het onderwijs. Dat bleek tijdens het debat op 9 maart 2016 in De Balie in Amsterdam. Jasmijn Kester, Anske de Boer en Femke Pool vertelden hoe Het Vathorst College de ruimte gebruikt om te experimenteren met het tegelijkertijd inroosteren van meerdere vakken die een leerling volgt. Vertrouwen, ruimte en autonomie voor zowel docenten als leerlingen lag hieraan ten grondslag. De Inspecteur-Generaal van de Onderwijsinspectie gaf nog een advies mee aan scholen: “Denk vanuit de eigen ambities en wat je wil realiseren met je onderwijs. Denk niet vanuit beperkingen, maar denk aan wat je wil bereiken. En kijk daarna naar de minimale eisen waar je rekening mee moet houden. De kaders die de wetgeving stelt, zijn al ruim.”

SM IMG_2607.jpg  SM IMG_2774c.jpg SM IMG_2715.jpg
Foto's: Jan Boeve, De Balie

Bent u nieuwsgierig naar het verhaal van het Vathorst College en naar de discussies? Bekijk dan de video-opnames van het debat op 9 maart 2016. Bijvoorbeeld tijdens een studiedag of een teambijeenkomst. Of lees het verslag of bekijk de mindmap als gespreksstarter.

Meer informatie en inspiratie