VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Arboscan VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Quickscan psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De Quickscan PSA is een speciaal onderdeel van de Arboscan-VO waarmee u uw RI&E nog completer maakt. Met een korte enquête vraagt u uw medewerkers naar hun beleving van het werk en werkomstandigheden, zoals werkdruk, sfeer en omgangsvormen. Zaken die vallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U verspreidt de enquêtes per e-mail onder (een deel van) uw medewerkers. Ingevulde enquêtes worden automatisch tot een rapport samengevoegd. Het verspreiden van en rapporteren over de resultaten verloopt volledig geautomatiseerd en anoniem.

Voorbereiding
Het uitzetten van de Quickscan vergt enige voorbereiding. Het aankondigen ervan en het informeren over het doel en het resultaat van de enquête zijn belangrijke stappen in die voorbereiding. Vergeet niet om ook de mr te informeren! Overweeg ook of u alle collega’s wilt vragen de enquête in te vullen of dat u volstaat met een a-selecte steekproef. Met andere woorden: agendeer de Quickscan in het overleg met de collega’s met wie u de RI&E gaat uitvoeren.

Aan de slag
Als eerste moet u een nieuwe Quickscan PSA aanmaken. Log hiervoor in in de Arboscan-VO en klik in het ‘hoofdmenu’ op het tabblad ‘Overzicht enquêtes’ en vervolgens op ‘Nieuw…’ (zie afbeelding 3a). Vul alle velden in, zoals de titel van de enquête, de begin- en einddatum, de contactpersoon en de gegevens van de contactpersoon. De gegevens die u hier invult, worden gebruikt in de uitnodiging aan uw werknemers.