VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Arboscan VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Inloggegevens aanvragen

De Arboscan-VO is ontwikkeld voor scholen in het voortgezet onderwijs. Het gebruik van de Arboscan-VO is gratis. Om de Arboscan-VO te kunnen gebruiken, heeft u een account nodig. Per bestuur of BRIN kennen we 1 account toe. Voor besturen die centraal regie voeren over het opstellen van de RI&E of het registreren van incidenten op hun scholen, past een account op bestuursniveau waarschijnlijk het best. Een account op schoolniveau past meestal het best voor scholen waarbij de schoolleiding verantwoordelijk is voor (de regie over) het opstellen van de RI&E of het registreren van incidenten voor hun school.

De coördinator van uw school of bestuur vraagt de inloggegevens aan. Hij/zij kan vervolgens als accountbeheerder meerdere RI&E’s aanmaken en indien gewenst gebruikers autoriseren om een (gedeelte van een) RI&E voor een bepaalde school of locatie te beheren en/of uit te voeren.

Verwerkersovereenkomst noodzakelijk
Voordat we een account toekennen dient de bestuurder, als verwerkersverantwoordelijke, om persoonsgegevens te beschermen een verwerkersovereenkomst met de softwareleverancier Kader Digital om de nieuwe software te gebruiken. Alleen als de verwerkersovereenkomst getekend wordt, kunnen we een account aanmaken in het AMS en ontvangt de accountbeheerder inlogcodes.