VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Arboscan VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Tips Arboscan-VO

 • Tips uit de praktijk:
  - De Arboscan-VO helpt het St.-Ludger College Doetinchem om gericht te gaan verbeteren wat nodig is: Snel en efficient riscio's inventariseren
  - Het Roelof van Echten College in Hoogeveen laat een RI&E uitvoeren door leerlingen

 • Arbocatalogus-VO:
  In de Arbocatalogus-VO staan dé normen voor het voortgezet onderwijs, oftewel de afspraken over minimumeisen en wensen ten aanzien van arbeidsrisico's in het vo. De Arbocatalogus-VO en de Arboscan-VO sluiten helemaal aan op elkaar. U kunt dus met de Arboscan-VO controleren of u voldoet aan de normen in de Arbocatalogus-VO. Met behulp van de schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO kunt u een mogelijke oplossing vinden voor de verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arboscan-VO. Zie www.arbocatalogus-vo.nl
 • Meer tips:
  Nog meer tips vindt u in de gebruikershandleiding van de Arboscan-VO