VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Arboscan VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Arboscan VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Om alle risico's in en om uw school te inventariseren en evalueren, maakt u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers en leerlingen is immers essentieel. De Arboscan-VO ondersteunt u bij het opstellen van de RI&E. Met dit digitale instrument inventariseert en analyseert u gemakkelijk uw arborisico's. Op basis van de uitkomsten en een risicoclassificatie maakt u vervolgens een plan van aanpak en een rapportage. Deze vormt de basis om knelpunten op school aan te pakken. De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs (vo). Dat wil zeggen dat u met deze inventarisatie een compleet beeld krijgt van de veiligheids- en gezondheidssituatie op uw school.

Voordelen

  • eenvoudig en efficiënt;
  • gratis;
  • flexibel: u stelt een (deel-)RI&E op aangepast aan uw specifieke situatie;
  • speciaal ontwikkeld voor en toegespitst op het voortgezet onderwijs;
  • sluit aan op de Arbocatalogus-VO: u weet of u voldoet aan de wetgeving en normen voor het voortgezet onderwijs;
  • enquêtefunctie om anoniem de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van uw medewerkers te inventariseren (Quickscan PSA).

ArboManagementSysteem (AMS)
De Arboscan-VO is opgenomen in het ArboManagementSysteem van softwareleverancier Kader Digital. Met een account in het AMS kunt u naast het maken van een RI&E en een plan van aanpak ook een Quickscan PSA uitvoeren en/of incidenten en ongevallen registreren.


Nog geen inloggegevens?
Werkt u op een school in het voortgezet onderwijs? Dan kunt u gratis inloggegevens aanvragen voor een account in het AMS. Voordat wij inloggegevens verstrekken, controleren wij eerst of:

  • uw bestuur of school (BRIN) al een account heeft. Per bestuur of BRIN kennen we één beheerdersaccount toe. Heeft uw bestuur of BRIN al een account? Dan kunt u de accountbeheerder van uw eigen organisatie toegang vragen;
  • uw bestuur (bevoegd gezag) al een verwerkersovereenkomst heeft getekend. In het AMS kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Om deze te beschermen, dient de bestuurder, als verwerkingsverantwoordelijke, een verwerkersovereenkomst met de softwareleverancier Kader Digital te sluiten. Een getekende verwerkersovereenkomst is voorwaarde voor een account.