VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Steeds meer scholen besluiten hun onderwijs anders te organiseren. De ‘Gespreksleidraad anders organiseren in het voortgezet onderwijs’ van Voion biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om dit te realiseren.

Er is geen blauwdruk die scholen vertelt hoe zij hun onderwijs anders kunnen organiseren. Scholen variëren niet alleen in de wijze waarop zij het onderwijs anders organiseren, maar ook in de mate waarin zij dit doen. Scholen maken hun eigen inhoudelijke keuzes. Sommige scholen introduceren daarbij een geheel nieuw schoolconcept, anderen zetten kleine stappen in een gekozen richting. De gespreksleidraad beschrijft de vragen die je kan stellen bij het doorlopen van de stappen. Wat is het kader waar je rekening mee moet houden? En wat wil je bereiken voor je leerlingen en voor het personeel? Wat heb je daarvoor nodig? En wie?.

Gevolgen
Anders organiseren van het onderwijs heeft op verschillende manieren gevolgen voor het personeel, bleek ook uit het onderzoek Anders organiseren? Teamwork! Docenten ervaren meer betrokkenheid en eigenaarschap. In het algemeen is er meer en intensievere samenwerking tussen docenten, maar dat vraagt ook het nodige van docenten.  Overdenken van de gevolgen is dan ook een van de stappen die in de gespreksleidraad is opgenomen.

Wilt u op uw school aan de slag met het anders organiseren van het onderwijs?