VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Hebben jullie op jouw school een werkdrukplan gemaakt voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? En is dit het moment om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt?
Liggen de maatregelen op schema? Zijn er al effecten te verwachten en zo ja, zien we die dan ook? Moeten er aanpassingen plaatsvinden? Alvorens de huidige maatregelen te continueren of juist nieuwe werkdrukplannen te maken, is het goed om eerst de huidige maatregelen te evalueren.

Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

KoersKaarten
Voor het opstellen van het werkdrukplan heeft Voion de KoersKaart Werkdrukplan ontwikkeld. De Koerskaart Werkdrukplan en de Koerskaart Evalueer jullie werkdrukplan zijn praktische hulpmiddelen waarmee werknemers zelf de plannen kunnen maken voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen en deze kunnen evalueren om te kijken of bijstelling noodzakelijk is. De KoersKaarten zijn ontwikkeld samen met KoersKaart, een organisatie die inmiddels ruim 150 KoersKaarten in co-creatie heeft ontwikkeld. Een KoersKaart is bedoeld om in een reeks van blokken stap voor stap het gespreksproces te doorlopen, zonder dat er een handleiding nodig is. De groep start bij 1 en alles wijst zich vanzelf. De KoersKaarten dienen als gespreksleidraad en zijn ook digitaal in te vullen.