VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Koerskaart Werkdrukplan

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan. 

In de bijlage bij de Koerskaart staan mogelijkheden om op andere manieren invulling te geven aan het gesprek over werkdruk en mogelijke oplossingsmaatregelen.

 


Format Werkdrukplan

De werkdrukplannen van de organisatorische eenheden van een school worden samengevoegd tot een concept collectief werkdrukplan. Daarom is het handig dat alle groepen gebruik maken van hetzelfde format. Hiervoor kan het Format Werkdrukplan worden gebruikt.