VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Koerskaart Werkdrukplan

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan. 

De KoersKaart dient als gespreksleidraad. Versie 2.0 van de KoersKaart Werkdrukplan is ontwikkeld in samenwerking met KoersKaart. Deze versie is ook digitaal in te vullen.

KoersKaart Maak jullie werkdrukplan

Mogelijke verdieping bij de stappen
In de bijlage bij de koerskaart staan mogelijkheden om op andere manieren invulling te geven aan het gesprek over werkdruk en mogelijke oplossingsmaatregelen.

Format Werkdrukplan
De werkdrukplannen van de organisatorische eenheden van een school worden samengevoegd tot een concept collectief werkdrukplan. Daarom is het handig dat alle groepen gebruik maken van hetzelfde format. Hiervoor kan het Format Werkdrukplan worden gebruikt.