GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Monitoren en evalueren

Monitoren en evalueren

Met de personeelsgeleding van de mr (pmr) worden afspraken gemaakt over wanneer en op welke wijze de evaluatie – en indien noodzakelijk bijstelling – van het werkdrukplan plaatsvindt.

Om scholen te ondersteunen bij het evalueren van de het werkdrukplan heeft Voion de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Deze koerskaart kan een hulpmiddel zijn voor de evaluatie en bijstelling van de maatregelen in het werkdrukplan en de dialoog over werkdruk te blijven voeren.