Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Sluitende aanpak

Veilig, gezond & vitaal werken

In de CAO-VO zijn afspraken gemaakt dat de risico’s en kansen van een werknemer die bijna een jaar ziek is, helder in beeld worden gebracht. Hiervoor wordt een Pre advies ingezet. Het Pre advies is een uitgebreidere evaluatie dan de eerstejaarsevaluatie die de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vereist. Werknemer en werkgever blikken terug op de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Hierbij stellen zij zich de vraag of de re-integratie nog op de goede koers zit. Het doel van het Pre advies is werkgever en werknemer te adviseren over de re-integratieaanpak en daarnaast inzicht te verschaffen in de mogelijke financiële consequenties voor werkgever en werknemer na twee jaar ziekte.

Meer weten over het Pre advies of wilt u het aanvragen? Wilt u meer weten over het Pre advies? Raadpleeg dan het stroomschema Pre advies. Het stroomschema zet in de vorm van een beslisboom de stappen op een rij. De handleiding is gedetailleerder. Hierin leest u wat het Pre advies inhoudt en waar u dit aanvraagt.

Maakt uw school gebruik van Pre advies? Vul dan het evaluatieformulier Pre advies in. Binnen het voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat elke werkgever dit kenbaar maakt.    

<<Ga terug naar de vorige pagina

Gerelateerde onderwerpen

beginpagina van dit instrument