VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Sluitende aanpak

Als een werknemer tussen de 35-80 procent arbeidsongeschikt is verklaard én ontslagen, biedt het aanvullend intensief re-integratietraject ondersteuning. In de CAO-VO zijn hierover afspraken gemaakt. Het traject kenmerkt zich door een intensieve aanpak om werknemers met een verhoogd risico om in de WGA-vervolguitkering terecht te komen, te ondersteunen bij hun re-integratie. Het streven is daarbij nadrukkelijk om de werknemer te herplaatsen voor de volledige restverdiencapaciteit. Lukt dit niet en dreigt de overgang naar de minimale vervolguitkering? Dan vindt aanstelling plaats bij een re-integratiebedrijf. Hier krijgt de werknemer een tijdelijke aanstelling van maximaal twee jaar voor vijftig procent van zijn restverdiencapaciteit.

Meer weten over het aanvullend intensief trajectplan of wilt u het inzetten? Wilt u meer weten over het aanvullend intensief trajectplan? Dan is de eerste vraag of u eigen risicodrager voor de WGA bent of niet. Raadpleeg vervolgens het stroomschema eigenrisicodrager of het stroomschema nieteigenrisicodrager. Het stroomschema zet in de vorm van een beslisboom de mogelijkheden en te ondernemen stappen op een rij. De handleiding gaat dieper. Hierin leest u meer over de inhoud van het aanvullend intensief trajectplan, hoe de procedure exact verloopt en wie welke verantwoordelijkheden hierin heeft.

Wilt en kunt u het aanvullend intensief trajectplan aanvragen? Kies dan samen met uw werknemer voor een re-integratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf dat het traject gaat uitvoeren moet een zogenaamde eigen verklaring invullen. In deze eigen verklaring garandeert het re-integratiebedrijf dat aan een aantal eisen wordt voldaan in het kader van de sluitende aanpak.

Maakt uw school gebruik van het aanvullend intensief trajectplan? Vul dan het evaluatieformulier aanvullend intensief trajectplan in. Binnen het voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat elke werkgever dit kenbaar maakt.    

<<Ga naar de vorige pagina