VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Stappenplan 'Leren van incidenten'

Veilig en vitaal werken

Iedere school kan te maken krijgen met een incident. De publicatie 'Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid' helpt u bij de inrichting van een veiligheidsbeleid waarmee u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten. Het stappenplan in de publicatie is het resultaat van een project dat COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) in opdracht van Arbo-VO (nu Voion) en de VO-raad heeft uitgevoerd. COT verzamelde ervaringen, lessen en inzichten van scholen uit het voortgezet onderwijs op het gebied van sociale veiligheid.  

In vijf stappen beter voorbereid
‘Leren van incidenten’ vertaalt de kern van een goed veiligheidsbeleid ten aanzien van incidenten in vijf stappen die elk concrete acties kennen:

  1. Het belang benoemen van professionele omgang met incidenten
  2. De preventie van incidenten
  3. Het voorbereiden op een incident
  4. De beheersing van een incident
  5. Afhandeling na het incident (de ‘nafase’)  

Het stappenplan helpt u op weg naar een breed gedragen en professionele preventie en aanpak van agressie, geweld en hun gevolgen. Elk hoofdstuk bevat tips voor de uitvoering en enkele praktijkvoorbeelden in de vorm van fictieve casussen. Afgesloten wordt met een checklist van wenselijke randvoorwaarden en aanvullende maatregelen.  


stappenplan leren van incidenten.JPG                                                        

Gerelateerde onderwerpen