VOION Dacapo Kees Winkelman 0986
Verzuimbenchmark VO

De Verzuimbenchmark-VO geeft een grafische weergave en een eerste verkennende analyse van de verzuimsituatie op uw school. Daarmee krijgt u handvatten om het beleid verder te verbeteren. Tevens geeft het instrument een indicatie van de kosten van het verzuim op school. Daaruit is de besparing bij een lager verzuim af te leiden.

Direct aan de slag
Om aan de slag te gaan, vult u het brinnummer van uw school in. U krijgt direct een overzicht van gegevens van uw school die in de Verzuimbenchmark-VO bekend zijn. Deze kunt u aanvullen of wijzigen om vervolgens in de grafiek uw eigen meldingsfrequentie en verzuimpercentage te vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen. Als laatste kunt u de analyse van uw verzuim en ons advies bekijken. Door met de muis op het icoontje met het vraagteken te gaan staan, opent een venster met extra informatie over bepaalde termen.  


Lees hier meer over
Uitleg Verzuimbenchmark-VO
Uitleg verzuimkosten
Veel gestelde vragen over de Verzuimbenchmark-VO


1
Brincode

Vul uw brincode in, zodat u uw verzuimgegevens van 2022 kunt bekijken.

Registratienummer van uw school

Elke onderwijsinstelling wordt geïdentificeerd aan de hand van het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN), een vier tekens lange alfanumerieke code.

Toon benchmark
2
Verzuimgegevens 2022

Vul uw (verzuim)gegevens in of stel de cijfers bij.

3
Grafiek & Verzuimkosten

Bekijk uw verzuimcijfers in de grafiek.

4
Analyse & Advies

Bekijk de analyse, ons advies of download de pdf.