VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Verzuimstappenplan

Veilig en vitaal werken

In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor een actueel verzuimstappenplan verwijzen wij u naar de
site Re-integratiegids-vo. Het verzuimstappenplan op deze site is gebaseerd op de bepalingen in de verbetering poortwachter.

Voor de re-integratie van werknemers met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u ook gebruik maken van Sluitende aanpak re-integratie in het voortgezet onderwijs. De Sluitende aanpak reikt u drie praktische instrumenten aan om de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw langdurig zieke werknemers te beperken en re-integratie te bevorderen.  

Gerelateerde onderwerpen