GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Langdurig ziekteverzuim vanwege covid neemt toe

dinsdag 31 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Onderwijspersoneel is vaker en langer ziek vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren. Vooral het aantal langdurig zieken met long covid in het onderwijs stijgt. Dat blijkt uit een analyse van het Onderwijsblad.

Cijfers van de Arbo Unie, de grootste arbodienst van het land, laten een duidelijke stijging zien van langdurig ziekteverzuim door corona in het onderwijs. Het aantal verzuimdagen vanwege ‘ziekte van de bovenste luchtwegen’ – waar de diagnose post-covid syndroom (long covid heet nu officieel ‘post-covid syndroom’) onder valt – steeg van 2,7 procent in 2020 naar 9,7 procent vorig jaar. Landelijk lag het gemiddelde vorig jaar op 7,1 procent. Ook het aantal verzuimmeldingen voor de diagnose ‘post-covid syndroom’ ligt hoger in het onderwijs, namelijk 5,4 procent tegen 1,9 procent landelijk.

Een analyse van jaarverslagen van onderwijsinstellingen bevestigt de toename van het langdurig ziekteverzuim in 2021.

Bron: AOb

Nb.
De ziekteverzuimcijfers van DUO, die Voion ieder jaar publiceert, bevestigen het beeld uit de jaarverslagen van de onderwijsinstellingen dat vanaf 2020 een stijging van de gemiddelde ziekteverzuimduur is te zien.