GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Samen in gesprek over de deeltijdfactor

dinsdag 14 mei 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Is er in uw organisatie een lerarentekort in bepaalde vakken? En werken er in die tekortvakken veel leraren in deeltijd? Doe dan mee aan een pilot van Voion waarin u met uw onderwijspersoneel in gesprek gaat over hun contractomvang. Doel van de pilot is inzicht te krijgen in wat zij nodig hebben om met plezier meer uren te werken.

Deeltijdwerken komt in het voortgezet onderwijs relatief vaak voor. In het licht van het terugdringen van het lerarentekort is er op papier potentieel om de deeltijdfactor te verhogen. Uit onderzoek weten we dat het goede gesprek, maatwerk en een andere organisatie van het werk er niet alleen aan kunnen bijdragen dat werknemers meer uren gaan werken, maar ook dat voorkomen wordt dat ze uitvallen omdat de werkdruk te hoog is of het werkplezier verdwijnt.

Inhoud pilot
In de pilot ‘In gesprek over de deeltijdfactor’ van Voion gaat u in een dialoogsessie met medewerkers in gesprek om meer inzicht te krijgen in wat hen belemmert of stimuleert om meer uren te gaan werken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld kinderopvang, werkdruk, de organisatie van het werk of financiële overwegingen (zie de gesprekstool Samen in gesprek over de deeltijdfactor). Vervolgens voert u binnen de bestaande HR-cyclus individuele gesprekken met uw medewerkers hierover. Het uitgangspunt is dat u maatwerk biedt aan uw werknemers. Daarnaast organiseren we leernetwerkbijeenkomsten voor onderlinge kennisdeling en meten onderzoekers met een effectmeting de opbrengsten van de pilot.

Ondersteuning van Voion
Gedurende de pilot zal Voion u professioneel adviseren, begeleiden en ondersteunen. Leidinggevenden kunnen eventueel een training gespreksvaardigheden volgen, specifiek gericht op het bieden van maatwerkoplossingen en op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Interesse?
Meer informatie over de pilot leest u in de flyer.

De looptijd van de pilot is maximaal 12 maanden en start z.s.m. U kunt uw interesse voor deelname aan de pilot kenbaar maken via info@voion.nl of bel met ons servicecenter: 070 – 3 765 756.