GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Structureel beleid is nodig om inclusie te bevorderen

dinsdag 5 september 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Racisme, religie, seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar maken in de klas is een uitdaging voor onderwijsprofessionals. Dat blijkt uit onderzoek van IDEM Rotterdam naar gelijke kansen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Investeringen in inclusie zijn niet structureel en scholen hebben geen overkoepelend beleid waarin expliciet staat omschreven hoe een school omgaat met diversiteit en inclusie.

Het bespreekbaar maken van onderwerpen als racisme, religie en seksuele en genderdiversiteit in de klas is voor professionals een van de grootste uitdagingen. De thema’s liggen gevoelig en kunnen leiden tot verhitte, weinig constructieve discussies tussen leerlingen. Professionals weten niet altijd hoe ze deze gesprekken in goede banen moeten leiden. Dat blijkt uit onderzoek van IDEM Rotterdam naar inclusie en gelijke kansen in het onderwijs, waarvoor twintig professionals en experts zijn bevraagd op dit thema.

Een inclusief werkklimaat
Een tweede uitdaging die uit het onderzoek naar voren komt heeft te maken met samenwerking tussen onderwijsprofessionals. Uit de gesprekken met professionals bleek dat op sommige scholen een (veilige) sfeer ontbreekt om met elkaar te praten over diversiteit en inclusie. Niet alle onderwijsprofessionals ervaren de ruimte om feedback te vragen of te geven aan collega’s die zich niet inclusief uiten en/of gedragen. Het is opvallend dat slechts enkele onderwijsprofessionals die de onderzoekers spraken reflecteren op hun eigen handelen, maar voornamelijk vertellen over hun collega’s en de manieren waarop zij naar hun idee niet inclusief handelen. Bewustzijn van je eigen perspectief en het vermogen om daarop te reflecteren is cruciaal voor een inclusieve (school)cultuur.

Investeringen
Scholen investeren in diversiteit en inclusie, maar vaak zijn deze niet van structurele aard. Onderwijsprofessionals geven aan behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering over diversiteit en inclusie. Gastlessen op deze thema’s werden genoemd als een manier om dit te bewerkstelligen.

Een bredere diversiteit onder het schoolpersoneel en teambuildingsactiviteiten voor onderwijsprofessionals werden eveneens genoemd als acties om diversiteit en inclusie te vergroten. Meer aandacht voor vieringen, anders dan christelijke feestdagen, is ook een manier om meer jongeren zich gezien en gehoord te laten voelen.

Aanbevelingen en voorbeelden
In het rapport worden deze en andere uitdagingen van onderwijsprofessionals uitgebreid beschreven. Ook hebben de onderzoekers een overzicht gemaakt van aanbevelingen voor scholen in het voortgezet onderwijs die bijdragen aan een inclusief klimaat op school en worden concrete voorbeelden van investeringen genoemd, die kunnen dienen als inspiratie voor andere scholen.

Meetladder inclusief onderwijs
De bevindingen uit dit onderzoek heeft IDEM vertaald naar een meetladder, geïnspireerd op een aantal eerder ontwikkelde checklists. Deze meetladder is een instrument voor onderwijsprofessionals en -teams die inzicht willen krijgen in de mate van inclusie op hun school. Inclusie gaat over veel verschillende aspecten, waarvan we er zes hebben opgenomen in de meetladder. Het is een waardevol instrument om inzicht te geven in de punten waarop scholen inclusief kunnen zijn. Het kan scholen helpen om het gesprek over diversiteit en inclusie (weer) aan te gaan en investeringen te doen om de school meer inclusief te maken.

Lees meer over de Meetladder Inclusief (voortgezet) onderwijs >>

Een ander instrument om binnen een team het gesprek over diversiteit & inclusie aan te gaan en ook daadwerkelijk met elkaar maatregelen af te spreken om kansenongelijkheid te verminderen en kansengelijkheid te vergroten is de Koerskaart Gelijke kansen op het werk.

Webinar
Waar begin je als je inclusief werkgeverschap en diversiteit en inclusie meer handen en voeten wilt geven in school? Wat werkt wel en wat werkt niet als het aankomt op de inzet van diversiteitsinterventies? Op 12 oktober organiseert Voion een webinar met enkele deskundigen om hierover het gesprek aan te gaan. Meer informatie en aanmelden >>